Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TC Biokjemisk teknikk
TCB Bioteknologi
Her: bioteknologiske ingeniørfag
1.4
TCBG Gen- og celleteknologi
Her: kloning, stamcelleteknologi, genmodifisering. Sjå også: PSAD Bioetikk, PSAK Genetikk (ikkje-medisinsk)
TCBS Biosensorar
Sjå også: TJS Sensorar

versjonsdetaljar