Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
T Teknologi, ingeniørfag, landbruk, industrielle prosessar
Brukes for ferdigheter, bransjer og yrker innen disse områdene. Bruk T*-koder for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘T’ alene, men velg spesifikke koder fra T*. Bruk alle T*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, spesielt kvalifikatorer for pedagogisk formål for bøker som er ment for utdanning
1.4
TB Teknologi
TC Biokjemisk teknikk
TD Industriell kjemi og produksjonsteknologi
TG Maskinteknikk og materiale
TH Energiteknologi og -teknikk
TJ Elektronikk og kommunikasjonsteknikk
TN Byggjeteknikk, landmåling og bygging
TQ Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi
Bruk: TQ*-koder for tekniske og praktiske aspekter av miljø, forurensning, avfallshåndtering etc. Bruk PNC for studier og forskning. Sjå også: RN* Miljøet og tilhøyrande underkategoriar
1.1
TR Transportteknologi og -næringar
Sjå også: KNG Transportnæringar, RPT Transportplanlegging, WG* Transport og tilhøyrande underkategoriar
TT Annan bruksvitskap og teknologi
TV Landbruk og havbruk
Sjå også: KCVD Landbruksøkonomi, KNA Landbruks- og primærnæringar

versjonsdetaljar