Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
S Idrett og utandørsaktivitetar
Bruk S*-koder for bøker for profesjons- og allmennmarkedet. Bruk S*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, f.eks. med WT* for aktivitetsferier, eller VFM for idrett som del av et treningsregime
1.4
SC Idrett
SCB Idrettsarrangement og organisering
Bruk SCB*-koder sammen med en kode for spesifikk idrett der det er mulig
SCG Trening
SCK Medikamentmisbruk i idrett
Her: doping
SCL Paraidrett 1.3
SCX Idrettshistorie

versjonsdetaljar