Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RN Miljøet
Her: miljøvitenskap. Sjå også: TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og tilhøyrande underkategoriar
1.4
RNP Forureining og trugslar mot miljøet
Her: plastavfall, luftforurensning, vannforurensning, overforbruk. Sjå også: TQK Forureiningskontroll
1.4
RNPG Klimaendringar
Her: global oppvarming, drivhuseffekten, ozonlaget, klimakrisen. Brukes for bøker som handler om klimaendringer, de effektene disse har og mulige tiltak for å begrense konsekvensene av disse
1.4

versjonsdetaljar