Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RN Miljøet
Her: miljøvitenskap. Sjå også: TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og tilhøyrande underkategoriar
1.4
RNF Miljøleiing
Brukes med kode fra RBK* eller RGB* for å indikere et bestemt miljø eller habitat
1.2
RNFD Tørke og vassforsyning
Sjå også: TQSW Vassforsyning og -behandling
RNFF Mattryggleik og -forsyning
RNFY Energiressursar

versjonsdetaljar