Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RN Miljøet
Her: miljøvitenskap. Sjå også: TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og tilhøyrande underkategoriar
1.4
RNA Miljøvernideologi
Her: økosentrisme, teknosentrisme, dypøkologi, økofeminisme etc. Sjå også: JPFA Grøn ideologi / økopolitikk / økologisme
RNB Miljøvernarar og miljøorganisasjonar
Sjå også: JPFA Grøn ideologi / økopolitikk / økologisme
RNC Bruksøkologi
Brukes for verk som har en bred eller saksbasert tilnærming. Sjå også: PSAF Økologi, biosfæren
RND Miljøpolitikk
Brukes med JPQB eller JPRB der det er hensiktsmessig. Sjå også: KCVG Miljøøkonomi
1.4
RNF Miljøleiing
Brukes med kode fra RBK* eller RGB* for å indikere et bestemt miljø eller habitat
1.2
RNH Avfallshandsaming
Her: resirkulering, nedbrytbarhet. Sjå også: TQSR Avfallshandtering og -deponering
RNK Bevaring av miljøet
RNP Forureining og trugslar mot miljøet
Her: plastavfall, luftforurensning, vannforurensning, overforbruk. Sjå også: TQK Forureiningskontroll
1.4
RNQ Atomkraftspørsmål
RNR Naturkatastrofar
Her: jordskjelv, vulkanutbrudd, flom, jordras, orkaner, sykloner, tornadoer, tsunamier, tørke, skogbranner etc. Sjå også: JBFF Sosiale konsekvensar av katastrofar
1.4
RNT Sosiale konsekvensar av miljøproblem
RNU Berekraft
Sjå også: TBR Tilpassa teknologi, THV Alternative og fornybare energikjelder og teknologiar, VSZ Sjølvforsyning og grøn livsstil

versjonsdetaljar