Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGX Geografiske oppslagsverk
RGXB Verdsatlas / verdskart
Her: globuser og verdenskart eller kart over kontinenter i liten målestokk. Sjå også: NHTP1 Historiske kart og atlas, WTR* Kart og atlas og tilhøyrande underkategoriar
1.4
RGXH Geografiske kart (spesialkart)
Brukes bare for spesial- og topografiske kart i stor målestokk. Bruk også en annen kode som indikerer et spesifikt emne der det er mulig. Sjå også: WTR* Kart og atlas og tilhøyrande underkategoriar
1.4
RGXM Sjøkart
Brukes for detaljerte kart over skipsleden, både på elver, innsjøer og havet. Sjå også: WTR* Kart og atlas og tilhøyrande underkategoriar
1.2 1.4
RGXP Stadnamn og geografiske oversikter

versjonsdetaljar