Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGB Fysisk geografi og topografi
Sjå også: RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
1.3
RGBA Tørre klimasoner, ørkenar
RGBC Sletter og grassletter
RGBD Tundra
RGBF Våtmarker, sumpar, myrer
RGBG Elver og innsjøar 1.3
RGBL Skog
RGBP Kystlinjer
Her: deltaer, elvemunninger, kystregioner, fjorder, strender, landtunger, klipper, kysterosjon etc. Sjå også: RBK* Hydrosfære og hydrologi og tilhøyrande underkategoriar
1.4
RGBR Korallrev
RGBS Fjell
RGBU Isbrear 1.3

versjonsdetaljar