Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RG Geografi
Ved bruk av RG* tildeles også geografiske kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
RGB Fysisk geografi og topografi
Sjå også: RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
1.3
RGC Samfunnsgeografi
RGL Regionalgeografi
Sjå også: GTM Regionale / internasjonale studium
RGM Biogeografi
Sjå også: PSAF Økologi, biosfæren, RN* Miljøet og tilhøyrande underkategoriar
RGR Geografisk oppdaging og oppdagingsreiser
Sjå også: WTLP Ekspedisjonar
RGV Kartografi, kartteikning og projeksjonar
Brukes for bøker om kart og det å lage kart, men ikke selve kartene
1.4
RGW Geografiske informasjonssystem (GIS) og fjernanalyse
Her: geomatikk, kvantitative og kvalitative metoder, geostatistikk, romlig statistikk, GPS
1.2
RGX Geografiske oppslagsverk

versjonsdetaljar