Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
R Geofag, geografi og miljøkunnskap
Bruk R*-koder for utgivelser både for høyere utdanning, profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘R’, men velg spesifikke kategorier fra R*. Bruk R*-koder med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted
1.4
RB Geovitskap
Bruk RB*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Bruk WN*-koder for bøker for allmenmarkedet. Sjå også: RGB* Fysisk geografi og topografi og tilhøyrande underkategoriar, WN* Natur og tilhøyrande underkategoriar
1.3
RBG Geologi, geomorfologi og litosfæren
Sjå også: PHVG Geofysikk, RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBGB Sedimentologi og pedologi
Sjå også: PNC Miljøkjemi, TNCC Jord- og bergmekanikk, TVBP Jordbruksvitskap
1.2
RBGD Geomorfologi og geologiske overflateprosessar
Her: erosjon, glasiologi, fluviale og eoliske prosesser etc. Sjå også: RGB Fysisk geografi og topografi
1.2
RBGF Historisk geologi
Her: platetektonikk, kontinentaldrift, superkontinenter som Pangaea, Gondwana, Eurasia, jordas geologiske historie etc.
1.4
RBGG Petrologi, petrografi og mineralogi 1.2
RBGH Stratigrafi
RBGK Geokjemi
Sjå også: PNC Miljøkjemi, PNV Mineralogi, krystallar og edelsteinar
RBGL Ressursgeologi
Her: økonomisk geologi, petroleums- og gruvegeologi

versjonsdetaljar