Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Sjå også: VX* Sinn, kropp, sjel og tilhøyrande underkategoriar
1.4
QR Religion og tro
QRV Aspekt ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRVA Heilage skrifter
Bruk QRVA*-koder for bøker om tekstene, i tillegg til selve tekstene. For studier av, analyser, tolkninger etc., bruk med en passende kode som f.eks. QRVC
1.4
QRVC Kritikk og tolking av heilage tekster
Her: eksegese av hellige tekster, konkordanser, kommentarer. Brukes for studier av skrifter og religiøse tekster. Brukes med andre QR*-koder for å angi religion eller hvilken tekst det er snakk om, f.eks. QRMF1 for bibeltolkning, eller QRPF1 for tolkninger av Koranen
1.4
QRVD Religiøse doktrinar
Brukes for læresetninger og dogmer som ligger til grunn for religionsopplæring i et trossystem
1.4
QRVG Teologi
QRVH Preiker
Her: det å holde preken. Brukes for samlinger og analyser av prekener, prekenpraksis. Sjå også: DNS Talar
1.4
QRVJ Bønner og liturgisk materiale
QRVK Spiritualitet og religiøse opplevingar
Her: åndelig oppvåkning, utvikling og personlig religiøs vekst
1.4
QRVP Religion: liv og lære
Her: tro, trosliv. Brukes for bøker som handler om religion som en del av hverdagslivet, hvordan det er å leve etter de prinsippene en religion setter
1.4
QRVS Religiøse institusjonar og organisasjonar
QRVX Personlege religiøse vitnesbyrd og inspirerande tekster

versjonsdetaljar