Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Sjå også: VX* Sinn, kropp, sjel og tilhøyrande underkategoriar
1.4
QR Religion og tro
QRS Oldtidas religionar og mytologiar
Her: paganisme, komparativ mytologi, generelle studier av mytologi og studier av den enkelte, regionale mytologi hvor denne ikke har sin egen kode. Bruk QRS*-koder for bøker som tar for seg disse formene for åndelig tro, deres mytologier, gudshus, religionsutøvelse, guder og ånder, skapelsesberetninger og andre fortellinger, legender, ritualer etc. Bruk QRS*-koder med kvalifikatorer for sted, spesielt 1QB* for historiske land og riker, eller med andre OR*-koder for sammenligning med nyere religioner. Brukes med FN*-koder for moderne gjenfortellinger av tradisjonelle myter fra disse religionene. Sjå også: FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr, JBGB Folklore, mytar og legender
1.4
QRSA Oldtidas egyptiske religion og mytologi
QRSG Oldtidas greske religion og mytologi
Sjå også: DBSG Gresk og romersk litteratur frå antikken
QRSL Romersk religion og mytologi
Sjå også: DBSG Gresk og romersk litteratur frå antikken
QRST Keltisk religion og mytologi
Brukes for bøker om keltiske mytologier og tro. Brukes med kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig
1.4
QRSV Slavisk religion og mytologi
Brukes for bøker om førkristen slavisk mytologi og tro
1.4
QRSW Norrøn religion og mytologi
Brukes før bøker om førkristen norrøn og germansk mytologi og tro (inkludert anglosaksere og vikinger). Sjå også: DBSN Islandske og norrøne soger
1.4

versjonsdetaljar