Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Sjå også: VX* Sinn, kropp, sjel og tilhøyrande underkategoriar
1.4
QR Religion og tro
QRM Kristendommen
QRMB Kristne kyrkjer, kyrkjesamfunn, grupper
QRMB1 Romersk katolisisme og romersk-katolske kyrkjer
QRMB2 Ortodokse og orientalsk-ortodokse kyrkjer
Her: greske, russiske, koptiske, syriske kirker etc.
QRMB3 Protestantisme og protestantiske kyrkjer
QRMB5 Kyrkjesamfunn av amerikansk opphav
Her: adventister, mormonere (siste dagers hellige), Jehovas vitner, Christian Science etc.
QRMB8 Kristne og kvasi-kristne kultar og sekter
QRMB9 Økumenikk

versjonsdetaljar