Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Sjå også: VX* Sinn, kropp, sjel og tilhøyrande underkategoriar
1.4
QR Religion og tro
QRA Religion
Her: religionsstudier. Bruk alle QRA*-koder med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om
1.4
QRD Hinduisme
QRF Buddhisme
QRJ Jødedommen
QRM Kristendommen
QRP Islam
QRR Andre religionar og åndelege trussamfunn
Brukes for bøker om trossamfunn og deres tro, mytologi, ritualer, religionsutøvelse, skrifter, myter etc. Brukes med andre Q*-koder og kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig
1.4
QRS Oldtidas religionar og mytologiar
Her: paganisme, komparativ mytologi, generelle studier av mytologi og studier av den enkelte, regionale mytologi hvor denne ikke har sin egen kode. Bruk QRS*-koder for bøker som tar for seg disse formene for åndelig tro, deres mytologier, gudshus, religionsutøvelse, guder og ånder, skapelsesberetninger og andre fortellinger, legender, ritualer etc. Bruk QRS*-koder med kvalifikatorer for sted, spesielt 1QB* for historiske land og riker, eller med andre OR*-koder for sammenligning med nyere religioner. Brukes med FN*-koder for moderne gjenfortellinger av tradisjonelle myter fra disse religionene. Sjå også: FN Tradisjonelle forteljingar, mytar og eventyr, JBGB Folklore, mytar og legender
1.4
QRV Aspekt ved religion
Bruk QRV*-koder etter andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Dersom det fins spesifikke koder for religionen, foretrekkes disse, f.eks. for Buddhismens hellige skrifter, bruk QRFF, ikke QRF med QRVA
1.1
QRY Alternative trussystem

versjonsdetaljar