Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
Q Filosofi og religion
Bruk Q* for både akademiske utgivelser, samt utgivelser for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘Q’, men velg spesifikke kategorier fra Q*. QRA*- og QRV*-koder bør brukes sammen med andre QR*-koder for å angi hvilken religion det er snakk om. Sjå også: VX* Sinn, kropp, sjel og tilhøyrande underkategoriar
1.4
QD Filosofi
QDH Filosofiske tradisjonar og skolar
Her: filosofihistorie. Bruk QHD*-koder sammen med andre Q*-koder og relevante kvalifikatorer for sted og tid der det er hensiktsmessig
1.4
QDT Emne i filosofi
Sjå også: CFA Språkfilosofi, JNA Pedagogisk filosofi og teori, KCA Økonomisk teori og filosofi, PBB Matematikkens filosofi, PDA Vitskapsfilosofi
QDX Populærfilosofi
Her: faglitteratur for allmennmarkedet, verker som søker å bruke filosofiske prinsipper på hverdagslige situasjoner og problemer. Sjå også: JBFV Etiske spørsmål, VSP Populærpsykologi

versjonsdetaljar