Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PS Biologi og livsvitskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Sjå også: WN* Natur og tilhøyrande underkategoriar
PSA Livsvitskap
PSAN Nevrovitskap
Bruk MKMT6 «Kognitiv atferdsterapi» for terapeutiske aspekter av nevrovitenskap. Her nevrobiologi. Sjå også: GTK Kognitive studium, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, MKMT6 Kognitiv åtferdsterapi
1.1
PSAN1 Cellulær og molekylær nevrovitskap 1.1
PSAN2 Nevroutvikling 1.1
PSAN3 Nevroradiologi og nevroanatomi 1.1
PSAN4 Det somatiske nervesystem
Her: sanser og motorikk
1.1
PSAN5 Kognitiv nevrovitskap og biopsykologi 1.1

versjonsdetaljar