Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PS Biologi og livsvitskap
Bruk PS*-koder for bøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Benytt WN*-koder for naturhistorie etc. for allmennmarkedet. Sjå også: WN* Natur og tilhøyrande underkategoriar
PSA Livsvitskap
PSAB Taksonomi og systematikk
PSAD Bioetikk
Her: etiske spørsmål knyttet til ny utvikling innen biologi og medisin. Sjå også: JBFV Etiske spørsmål, MBDC Medisinsk etikk og yrkesutøving
1.2
PSAF Økologi, biosfæren
Brukes for omfattende vitenskapelige, objektive og beskrivende verk om levende organismer og deres forhold til omgivelsene. Sjå også: RNC Bruksøkologi
PSAG Xenobiotika
PSAJ Evolusjon
PSAK Genetikk (ikkje-medisinsk)
Her: DNA, genom etc. Sjå også: MFN Medisinsk genetikk, TCBG Gen- og celleteknologi
PSAN Nevrovitskap
Bruk MKMT6 «Kognitiv atferdsterapi» for terapeutiske aspekter av nevrovitenskap. Her nevrobiologi. Sjå også: GTK Kognitive studium, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, MKMT6 Kognitiv åtferdsterapi
1.1
PSAX Bioinformatikk
Sjå også: MBF Medisin- og helsefagleg informatikk

versjonsdetaljar