Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PN Kjemi
Sjå også: TDC Industriell kjemi og kjemiteknikk, TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og tilhøyrande underkategoriar
PNB Farmasøytisk kjemi
Her: legemiddelkjemi, utvikling av legemidler, legemiddeldesign. Sjå også: MKG Farmakologi
1.1
PNC Miljøkjemi
Bruk TQ* for praktiske anvendelser av miljøkjemi. Her: atmosfærisk-, jord- og vannkjemi, kjemisk forurensning og opprydding. Sjå også: RBGK Geokjemi, TQ* Miljøvitskap, -teknikk og -teknologi og tilhøyrande underkategoriar
1.1
PND Næringsmiddelkjemi
Her: matvitenskap. Foretrekk TDCT2 for praktiske anvendelser av næringsmiddelkjemi. Sjå også: TDCT2 Næringsmiddelproduksjon
1.1 1.4
PNF Analytisk kjemi
PNK Uorganisk kjemi
PNN Organisk kjemi
PNR Fysikalsk kjemi
PNT Krystallografi
PNV Mineralogi, krystallar og edelsteinar 1.2

versjonsdetaljar