Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PD Vitskap
Brukes for både naturvitenskap og for utgivelser for allmennmarkedet om ulike vitenskapsgrener. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig
1.4
PDA Vitskapsfilosofi
PDC Vitskapeleg nomenklatur og klassifisering
PDD Vitskapelege standardar, målesystem etc.
PDE Matematikk for forskarar
Sjå også: PBW Bruksretta matematikk
PDG Industriell bruk av vitskapeleg forsking og teknologisk innovasjon
PDJ Regulering av vitskap og eksperiment
Brukes for bøker om regulering, enten det er bestemt av juridiske eller andre instanser eller myndigheter, rettet mot forskere og praktikere. Brukes sammen med andre P*-koder for å angi område av vitenskap, der det er hensiktsmessig. Sjå også: LNDB8 Forsking og høgare utdanning: lov og rett
1.1 1.3
PDK Vitskapeleg finansiering og politikk
PDM Vitskapeleg forsking
PDN Vitskapeleg utstyr, forsøk og teknikkar
PDR Vitskapens og teknologiens påverking på samfunnet
Brukes for bøker som tar for seg påvirkning en vitenskap eller teknologi har hatt eller kan tenkes å ha på samfunnet. Brukes med NHTB for sosialhistorie eller andre P*, T* eller J*-koder der det er hensiktsmessig. Sjå også: JBFV5 Vitskapeleg, teknologisk og medisinsk utvikling, UBJ Etiske og sosiale aspekt ved digital- og informasjonsteknologi
1.4
PDT Nanovitenskap
Brukes for nanomaterialer, synteser av nanomaterialer, nanopartikler (kjemi). Sjå også: TBN Nanoteknologi
1.1 1.3
PDX Vitskapshistorie
Sjå også: TBX Ingeniørvitskapens og teknologiens historie
PDZ Populærvitskap
Bruk med andre P*-koder som indikerer vitenskapsområdet. Sjå også: WNW* Jorda: naturhistorie og tilhøyrande underkategoriar, WNX Astronomi og verdsrommet

versjonsdetaljar