Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PB Matematikk
PBW Bruksretta matematikk
Sjå også: PDE Matematikk for forskarar, TBJ Matematikk for ingeniørar, UYAM Matematikk for informatikkfag
PBWH Matematisk modellering
PBWL Stokastikk
PBWR Ikkje-lineær vitskap
PBWS Kaosteori
PBWX Fuzzy mengdelære

versjonsdetaljar