Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
P Matematikk og naturvitskap
Bruk P*-koder først og fremst for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet, samt noen generelle verk for voksne. Det er uvanlig å bruke kvalifikatorer sammen med P*-koder. IKKE bruk koden ‘P’, men vel spesifikke kategorier fra P*. Foretrekk WN*-koder for bøker for allmennmarkedet der det er hensiktsmessig
1.4
PB Matematikk
PBB Matematikkens filosofi
PBC Matematikken sitt fundament
PBD Diskret matematikk
Her: endelig matematikk
PBF Algebra
PBG Grupper og gruppeteori
PBH Talteori
PBJ Elementær algebra og funksjonslære
PBK Kalkulus og matematisk analyse
PBM Geometri
PBP Topologi
PBT Sannsynlegheitsberekning og statistikk
PBU Optimalisering
PBV Kombinatorikk og grafteori
PBW Bruksretta matematikk
Sjå også: PDE Matematikk for forskarar, TBJ Matematikk for ingeniørar, UYAM Matematikk for informatikkfag
PBX Matematisk historie

versjonsdetaljar