Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
N Historie og arkeologi
Bruk N*-koder for utgivelser både for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘N’, men velg spesifikke kategorier fra N*. Bruk N*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted og tid
1.4
NK Arkeologi
NKA Arkeologisk teori
NKD Arkeologi etter periode og region
Tildel også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
NKL Landskapsarkeologi
NKP Miljøarkeologi
NKR Undervasssarkeologi
Her: maritim eller marin arkeologi
1.4
NKT Industriell arkeologi
NKV Slagmarksarkeologi
NKX Arkeologisk metodologi og teknikk

versjonsdetaljar