Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
N Historie og arkeologi
Bruk N*-koder for utgivelser både for profesjons- og allmennmarkedet. IKKE bruk koden ‘N’, men velg spesifikke kategorier fra N*. Bruk N*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig, særlig kvalifikatorer for sted og tid
1.4
NH Historie
Brukes for historisk behandling av emner, steder etc. Bruk NH*-koder med andre emnekoder for høyere detaljgrad og kvalifikatorer for geografi og/eller tidsperiode der det er hensiktsmessig. Foretrekk kategorier for historie innen et emne der disse fins, f.eks. PDX Vitenskapshistorie, QRAX Religionshistorie, KCZ Økonomisk historie
1.4
NHA Historie: teori og metodar
NHB Generell historie og verdshistorie
Her: leksikon, ordbøker eller tidslinjer om verdenshistorie. Brukes for verk som tar for seg historie på en overordnet måte, og som ikke passer i en av de mer presise emnekategoriene for historie. For generell historie og verdenshistorie knyttet til et spesifikt emne, bruk NHB med en passende emnekode, men foretrekk historiske koder innen det enkelte emne der slike fins
1.4
NHC Oldtidshistorie
Brukes for bøker om oldtidens historie slik denne oppfattes i den enkelte region. Brukes med andre NH*-koder og relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
NHD Europeisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi og tidsperiode
1.4
NHF Asiatisk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1F* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHG Midtaustens historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1FB* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHH Afrikansk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1H* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHK Amerikansk historie
Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1K* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHM Australasiatisk historie og stillehavshistorie
Her Oceania, Melanesia, Mikronesia, Polynesia etc. Tildel også relevante kvalifikatorer for geografi fra 1M* eller 1QB* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHQ Andre regionar og land si historie
Her: Antarktis, polarregionene, isolerte stillehavsøyer etc. Brukes for bøker om områder som ikke er dekket av andre NH*-koder eller utgivelser som dekker transkontinental historie eller historie for flere lokasjoner. Brukes med relevante kvalifikatorer for geografi fra 1Q* og tidsperiode fra 3* der det er hensiktsmessig
1.4
NHT Historie: spesielle hendingar og emne
Bruk regionale NH*-koder der det er mulig, og andre emnekoder for større detaljgrad, og også kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Sjå også:
1.3
NHW Militærhistorie
Med alle NHW*-koder, tildel kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig. Sjå også: JW* Krigføring og forsvar og tilhøyrande underkategoriar

versjonsdetaljar