Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sjukepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
MN Kirurgi
Sjå også: MKEP Oral- og kjevekirurgi
MNB Kirurgiske teknikkar
MNC Generell kirurgi
MND Abdominalkirurgi
MNG Gastroenterologisk- og kolorektal kirurgi
MNH Hjartekirurgi
MNJ Karkirurgi
MNK Kirurgisk onkologi
MNL Akuttkirurgi
MNN Nevrokirurgi
MNP Rekonstruksjonskirurgi og plastisk kirurgi
MNQ Transplantasjonskirurgi
MNS Ortopedisk kirurgi og beinbrot
Sjå også: MJE Muskel- og skjelettsjukdommar
MNZ Perioperativt tilsyn
Sjå også: MQCL6 Kirurgisk sjukepleie

versjonsdetaljar