Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sjukepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
MK Medisinske disiplinar
MKA Anestesiologi
Her: anestesi
MKB Palliativ medisin
Her: lindrende behandling for pasienter med uhelbredelig sykdom
MKC Obstetrikk og gynekologi
MKD Pediatri
MKE Odontologi
Her: forebyggende og kosmetisk tannbehandling, tannhelse. Brukes for bøker om generell og klinisk tannbehandling. Brukes med MQC*-koder for tannpleie, MBPM for administrasjon etc.
1.4
MKF Patologi
MKG Farmakologi
Brukes for bøker om grunnleggende og klinisk farmakologi
1.4
MKH Regenerativ medisin 1.1
MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi
Brukes for bøker om nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer og lidelser, og sykdommer i nervesystemet
1.4
MKL Psykiatri
MKM Klinisk psykologi
Sjå også: JMP Abnormalpsykologi
MKN Geriatri
MKP Akuttmedisin og førstehjelp
MKR Nukleærmedisin
MKS Medisinsk avbilding
Sjå også: TTBM Bildebehandling: system og teknologi
MKT Rettsmedisin
MKV Miljømedisin
MKW Idrettsskader og idrettsmedisin
Sjå også: SCGF Idrettsvitskap, fysisk fostring
MKZ Terapi og legemiddel
Sjå også: MJCL1 Strålebehandling, MJCL2 Cellegiftbehandling, MKMT* Psykoterapi og tilhøyrande underkategoriar, MQS Fysioterapi, MQT* Ergoterapi og tilhøyrande underkategoriar

versjonsdetaljar