Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sjukepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
MB Medisin
MBP Helsesystem og -tenester
MBPA Allmennmedisin, Primærhelsetenesta
MBPC Allmennpraksis
Her: allmennleger
1.4
MBPK Psykisk helseteneste
MBPM Medisinsk administrasjon og leiing
MBPN Pleieinstitusjonar
Her: aldershjem, sykehjem, behandlingshjem, pleiehjem, hospice, institusjoner for rehabilitering og rekonvalesens. Sjå også: JKSG Eldreomsorg, MQCL4 Geriatrisk sjukepleie, MQCL9 Terminalpleie
1.2 1.3
MBPR Helseforsikring

versjonsdetaljar