Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
M Medisin og sjukepleie
Bruk M*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. Vanligvis IKKE brukt sammen med kvalifikatorer eller andre emnekoder. Foretrekk V*-koder for bøker for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
MB Medisin
MBN Folkehelse og forebyggande medisin
MBNC Medisinsk screening
Her: screeningprogrammer, screening av høyrisikogrupper eller utvalgte grupper i befolkningen
1.3
MBNH Personleg helse og folkehelse / helseopplysning
Her: profesjonelle og spesialiserte bøker om helseopplysning, pasientopplæring, opplæring av de som skal drive med helseopplysning
1.3
MBNK Vaksinasjon 1.3
MBNS Epidemiologi og medisinsk statistikk
Her: bøker som handler om anvendelse av statistikk innen medisinske spesialområder, eller om forekomst, spredning og kontroll av sykdommer (både epidemier og sykdommer generelt), og andre helserelaterte forhold
1.4

versjonsdetaljar