Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LW Sharia
Her: islamsk lov
LWF Sharia: Fiqhs fire rettskolar
LWFA Sharia: Fiqhs fire rettskolar: Al-Shafi’i
LWFB Sharia: Fiqhs fire rettskolar: Al-Hanbali
LWFC Sharia: Fiqhs fire rettskolar: Al-Maaliki
LWFD Sharia: Fiqhs fire rettskolar: Al- Hanafi

versjonsdetaljar