Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LN Lover vedrørande særskilte jurisdiksjonar og juridiske område
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNP Bank- og finansrett
LNPA Regnskaps- og revisjonsrett
LNPB Bankrett
LNPC Konkurs og insolvens
Her: rettslige og relaterte fremgangsmåter for å avvikle eller omorganisere selskaper med økonomiske problemer
1.2
LNPD Børs- og verdipapirrett og regulering
LNPF Finansielle tenester: lov og rett
LNPN Forsikringsrett
LNPP Pensjonar, alderspensjon og privat tenestepensjon

versjonsdetaljar