Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LN Lover vedrørande særskilte jurisdiksjonar og juridiske område
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNF Strafferett: prosedyre og lovbrot
LNFB Straffeloven
LNFG Strafferett: lovbrot mot regjeringa
LNFJ Strafferett: lovbrot mot individ
LNFL Strafferett: lovbrot mot eigedom
LNFN Svindel
LNFQ Ungdomskriminalitet: lov og rett
LNFR Lovbrot mot offentleg helse, tryggleik og orden
LNFS Strafferett: tilleggsstraff
LNFT Vegtrafikklova: trafikkbrot
LNFU Strafferett: skatt- og avgiftskriminalitet
LNFV Strafferett: terrorisme
LNFW Korrupsjon
LNFX Straffeprosess
LNFY Jurysaker
Her: lagrette

versjonsdetaljar