Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LN Lover vedrørande særskilte jurisdiksjonar og juridiske område
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNDB Administrativ jurisdiksjon og offentleg forvaltning
LNDB1 Forvaltningsrett
LNDB2 Forvaltningsrett: saksbehandling og domstolar
LNDB3 Statleg og offentleg eigedom
LNDB4 Forvaltningsrett: sanksjonar
LNDB5 Forvaltningsrett: ekspropriasjon
LNDB6 Oppretting av reglar og administrative avgjerder
LNDB7 Regulering av offentlege tenester
Sjå også: LNCN Anskaffingsloven
1.2
LNDB8 Forsking og høgare utdanning: lov og rett
Sjå også: PDJ Regulering av vitskap og eksperiment

versjonsdetaljar