Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LN Lover vedrørande særskilte jurisdiksjonar og juridiske område
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNDA Statsborgarskap og nasjonalitet: lovar og regler
LNDB Administrativ jurisdiksjon og offentleg forvaltning
LNDC Jus: menneskerettar og borgarrettar
Her: grunnleggende rettigheter slik de praktiseres i en jurisdiksjon. Sjå også: JPVH Menneskerettar og borgarrettar
1.4
LNDE Tenestemanns- og embetsmannsrett 1.3
LNDF Informasjonsfridom
LNDG Religiøse lover og konkordat
LNDH Regjeringsmakt
LNDJ Statleg ansvar og erstatningsrett
LNDK Militæret, forsvaret, siviltenesta: lov og rett
LNDL Tryggleiks- og politirett, våpenlovgiving
Politi og sikkerhetstjenester: våpenloven
LNDM Rettsleg prøving
LNDP Parlamentarisk og lovgivande praksis
LNDS Vallova
LNDU Kommunal forvaltning: lov og rett
LNDV Regional forvaltning: lov og rett
LNDX Grunnloven

versjonsdetaljar