Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LN Lover vedrørande særskilte jurisdiksjonar og juridiske område
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNA Juridiske system
LNB Privatrett
LNC Selskaps-, handels- og konkurranserett
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNE Forvaltningsrett: handel
LNF Strafferett: prosedyre og lovbrot
LNH Sysselsettingsloven og arbeidsrett
LNJ Underhaldning og media: lov og rett
LNK Miljø, transport og planlegging: lov og rett
LNL Jus: legat, stiftelsar, fond
LNM Familierett
LNP Bank- og finansrett
LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
Her: Postregelverket. Sjå også: LNCB2 E-handelsloven
LNR Immaterialrett (åndsrett)
LNS Tingsrett
Sjå også: LNKW Plan- og bygningsloven
LNT Helse- og sosialrett
LNU Lovgiving om skatt og avgifter
LNV Erstatningsrett, skader og kompensasjon
Her: tort og svie. Sjå også: LNAC14 Skade og erstatning
LNW Jus: testamenter, tinglysingar, arverett
LNX Offentleg rett 1.2
LNZ Primære rettskjelder
Brukes med andre L*-koder for å angi rettskilder og rettsområder
1.4

versjonsdetaljar