Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Sjå også:
1.4
LA Rettsvitskap
LAB Rettsmetodar, -teori og -filosofi
LAF Rettssystem
Brukes for bøker om ulike rettssystemer eller for å angi at en lov er fra et bestemt rettssystem. LAF*-koder brukes med andre L*-koder og kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig, for å angi type rettssystem, rettsområde og jurisdiksjon
1.4
LAM Komparativ rett
LAQ Lov og samfunn, rettssosiologi
LAR Juridiske aspekt ved kriminologi
LAS Juridisk kompetanse og praksis
LAT Juridiske yrker
Sjå også: LNAL Juridiske system: regulering av juridiske profesjonar
LAY Anvendt jus i andre yrker og fagområde
Sjå også: VSD Lover, statsborgarskap og rettar for den vanlege person
LAZ Rettshistorie

versjonsdetaljar