Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNX Arbeidsforhold, helse og tryggleik
Her: fagforeninger, streik, meklinger, arbeidsmiljø, HMS etc. Brukes for alle typer arbeidsplasser, ikke spesifikt produksjon og tungindustri
1.3
KNXC Helse og tryggleik på arbeidsplassen 1.1 1.3
KNXN Industriell valdgift og forhandlingar 1.1
KNXU Fagforeiningar
Her: organisert arbeidskraft
1.1 1.3

versjonsdetaljar