Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNT Media-, underhaldnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringar
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc. Sjå også: GTC Kommunikasjonsstudium, JBCT Medievitskap
1.3
KNTC Film-, TV- og radiobransjen
Brukes for bøker om bransjer, selskaper og teknologi i tilknytning til TV, kino, video, radio, podkast og lyd, inkludert strømmetjenester
1.1 1.4
KNTF Musikkbransjen
Her: platebransjen og konsertarrangører, musikkdistribusjon, strømmetjenester
1.1 1.4
KNTP Forlagsbransje og journalistikk 1.2
KNTR Trykkeriverksemd
Her: emballasje- og merkelapproduksjon
1.4
KNTV Data- og TV-spillbransjen
Her: interaktiv underholdningsbransje
1.3
KNTX IT-bransjen
Her: bransjer som jobber med informasjonsteknologi og teknologi. Sjå også: KJE E-handel: forretningsmessige aspekt
1.3

versjonsdetaljar