Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KND Produksjonsindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Sjå også: TDP* Andre produksjonsteknologiar og tilhøyrande underkategoriar
1.3
KNDC Kjemisk, bioteknologisk og farmasøytisk industri
Her: petrokjemisk- og plastindustri. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Sjå også: TDC* Industriell kjemi og kjemiteknikk og tilhøyrande underkategoriar
1.3
KNDD Tekstilindustri
Brukes for titler som tar for kles- og tekstilindustri. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Sjå også: TDPF Tekstil og fibrar, AKT Mote- og tekstildesign
1.3
KNDR Produksjon av køyretøy og transportmiddel
Her: bilindustri, skipsbygging, transportmidler for luftfart og jernbane. Brukes for bøker som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Brukes med WG*-koder for angi type kjøretøy eller transportmiddel der det er hensiktsmessig. Sjå også: TR* Transportteknologi og -næringar og tilhøyrande underkategoriar
1.3 1.4

versjonsdetaljar