Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNA Landbruks- og primærnæringar
Brukes for generelle verk om disse næringene, hvor det ikke fins egne koder. Sjå også: KCVD Landbruksøkonomi
1.3
KNAL Skogbruk
Brukes for titler om skogbruksnæringa eller industri som skaper, forvalter, bruker, konserverer og reparerer skog og lignende ressurser. Sjå også: TDPJ Tømmer og treforedling, TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikkar
1.3

versjonsdetaljar