Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNA Landbruks- og primærnæringar
Brukes for generelle verk om disse næringene, hvor det ikke fins egne koder. Sjå også: KCVD Landbruksøkonomi
1.3
KNB Energiindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Sjå også: TH* Energiteknologi og -teknikk og tilhøyrande underkategoriar
1.3
KND Produksjonsindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Sjå også: TDP* Andre produksjonsteknologiar og tilhøyrande underkategoriar
1.3
KNG Transportnæringar
Her: alle transportnæringer; vei, shipping, jernbane, luftfart etc. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Bruk med WG*-koder for å angi hvilken type kjøretøy det er snakk om der det er hensiktsmessig. Sjå også: KNDR Produksjon av køyretøy og transportmiddel, TR* Transportteknologi og -næringar og tilhøyrande underkategoriar, WG* Transport og tilhøyrande underkategoriar
1.3
KNJ Bygg-, anleggs- og tungindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri- /nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNP Detaljhandel og grossistnæringar
Her: distribusjon, varehus. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/ bransjeperspektiv. Sjå også: KJMV9 Distribusjons- og logistikkleiing
1.3
KNS Servicenæringar
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Sjå også: TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen
1.3
KNT Media-, underhaldnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringar
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc. Sjå også: GTC Kommunikasjonsstudium, JBCT Medievitskap
1.3
KNV Offentlege tenester og offentleg sektor
Sjå også: JPP Offentleg administrasjon
KNX Arbeidsforhold, helse og tryggleik
Her: fagforeninger, streik, meklinger, arbeidsmiljø, HMS etc. Brukes for alle typer arbeidsplasser, ikke spesifikt produksjon og tungindustri
1.3

versjonsdetaljar