Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KJ Næringsverksemd og leiing
Bruk KJ*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KJM Leiing og leiingsteknikkar
Sjå også: VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
KJMV Leiing innan spesifikke område
KJMV1 Budsjettering og økonomistyring
KJMV2 Personal- og HR-leiing
Sjå også: VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
KJMV4 Forvaltning av eigedom og anlegg
Her: forvaltning av fysiske eiendeler og eiendommer
1.4
KJMV5 Produksjons- og kvalitetsleiing
KJMV6 Forskings- og utviklingsleiing
KJMV7 Sals- og marknadsføringsleiing
Sjå også: KJS Sal og marknadsføring
KJMV8 Innkjøpsleiing
KJMV9 Distribusjons- og logistikkleiing
Sjå også: KNP Detaljhandel og grossistnæringar

versjonsdetaljar