Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KJ Næringsverksemd og leiing
Bruk KJ*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KJB Næringslivsstudium
KJC Forretningsstrategi
KJD Innovasjon i næringslivet
Brukes for bøker om effekten av ny teknologi i næringslivet, strategier og innovasjon. Sjå også: KJH Entreprenørskap
1.4
KJE E-handel: forretningsmessige aspekt
Her: elektronisk handel, netthandel. Brukes for bøker som handler om å kjøpe og selge varer og tjenester på internett og overføring av penger og data for å kunne utføre disse transaksjonene. Sjå også: KJSG Digital marknadsføring
1.4
KJF Konkurranse i næringslivet
KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet
KJH Entreprenørskap
KJJ Næringslivet og miljøet. «Grøne» tilnærmingar til forretningar
KJK Internasjonal næringsverksemd
KJL Konsulenttenester og tilskot til bedrifter
Her: det å få eller gi råd om å drive en bedrift, inkludert det å skaffe tilskudd, subsidier, forskningsfinansiering
1.3
KJM Leiing og leiingsteknikkar
Sjå også: VSC Råd om karriere og det å oppnå suksess
KJN Næringslivsforhandlingar
KJP Kommunikasjon og presentasjon i næringslivet
KJQ Matematikk for økonomar og forretningssystem
KJR Eigarstyring og selskapsleiing: styre og direktørar si rolle og ansvar
Her: roller og ansvar for generalforsamling, styre, direktører etc. Sjå også: KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet
1.1
KJS Sal og marknadsføring
Her: salgsteknikker. Sjå også: KJMV7 Sals- og marknadsføringsleiing
1.4
KJT Operasjonsanalyse
Sjå også: PBW Bruksretta matematikk
KJU Organisasjonsteori og organisasjonsutvikling
Her: endringsledelse i organisasjoner
1.3
KJV Eigarskap og selskapsformer
KJW Kontor og arbeidsplass
KJZ Spesifikke selskap si historie / bedriftshistorie
Sjå også: NHTK Industrialisering og industrihistorie

versjonsdetaljar