Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KC Økonomi
KCV Spesifikke sektorars økonomi
KCVD Landbruksøkonomi
KCVG Miljøøkonomi
Her: grønn økonomi, grønt regnskap, grønn skattepolitikk, økonomiske strategier og politikk for miljøvern
1.4
KCVJ Helseøkonomi
KCVK Velferdsøkonomi
KCVM Digital- eller internettøkonomi 1.3
KCVP Kunnskapsøkonomi
Her: informasjonsøkonomi
1.3 1.4
KCVQ Tertiærnæringsøkonomi
Brukes for bøker som tar for seg økonomi i servicenæringen, vanligvis bedrifter som tilbyr immaterielle tjenester som underholdning, forsikring, handel, turisme, banktjenester og andre tjenester
1.4
KCVS Urban økonomi

versjonsdetaljar