Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og leiing
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KC Økonomi
KCA Økonomisk teori og filosofi
Inkluderer økonomifagets historie. Tildel også kvalifikator for tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.2
KCB Makroøkonomi
KCC Mikroøkonomi
Her: innenrikshandel; forbrukeraktivitet, handelsavtaler etc.
1.4
KCD Næringsøkonomi
KCF Arbeidsmarknadsøkonomi
Her: lønnspolitikk, grunninntekt. Sjå også: JBFC Fattigdom og utryggleik
1.3
KCG Økonomisk vekst
KCH Økonometri og økonomisk statistikk
KCJ Økonomiske prognosar
KCK Åtferdsøkonomi
KCL Internasjonal økonomi
Class here: international finance. Sjå også: RGCM Økonomisk geografi
1.3
KCM Utviklingsøkonomi og vekstøkonomiar
Sjå også: GTP Utviklingsstudium
KCP Politisk økonomi
Her: sosialøkonomi
KCS Økonomiske system og strukturar
Her: verk om systemer som f.eks. overgangsøkonomi, tradisjonell økonomi, deltagerøkonomi, bytteøkonomi, gaveøkonomi etc.
1.3
KCV Spesifikke sektorars økonomi
KCX Økonomiske og finansielle kriser og katastrofar
KCY Populærøkonomi
Her: bøker for allmennmarkedet
KCZ Økonomisk historie
Brukes med NH*-koder og/eller kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljar