Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JW Krigføring og forsvar
JWC Militære styrkar og sektorar
JWCD Landstyrkar og krigføring
JWCG Ureglementerte styrkar, geriljastyrkar og krigføring
Her: væpnede motstandsgrupper, opprørere, fremmedkrigere. Brukes for bøker om ikke-militære styrker som kjemper for politiske, økonomiske, ideologiske eller religiøse grunner. Brukes med NHW*-koder og kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
JWCK Sjaustyrkar og krigføring
Her: marinen. Sjå også: NHTM Maritim historie
JWCM Luftstyrkar og krigføring
JWCS Spesial- og elitestyrkar

versjonsdetaljar