Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JW Krigføring og forsvar
JWA Krigsteori og militærvitskap
Brukes med RG*-koder for bøker om militær geografi
1.4
JWC Militære styrkar og sektorar
JWJ Militæradministrasjon
Her: personalsaker, disiplin, anskaffelser, finansiering etc.
JWK Militær- og forsvarsstrategi
Her: militærtaktikk, sivilforsvar, nasjonal sikkerhet
1.4
JWL Krigs- og forsvarsoperasjonar
Sjå også: NHW* Militærhistorie og tilhøyrande underkategoriar
JWM Våpen og utstyr
Brukes med kode fra JWC for å indikere sektor. Sjå også: WCK Militæreffektar, våpen og rustningar
JWT Militære institusjonar
Her: regimenter, minnesmerker, minnetavler, krigskirkegårder, kommandosentre, forsvarsverker, krigsskoler, organisasjoner for veteraner etc. Sjå også: AMG Arkitektur: offentlege bygningar, nærings- og industribygg, WCK Militæreffektar, våpen og rustningar
1.4
JWX Andre krigførings- og forsvarspørsmål
Sjå også: TTM Militærteknikk

versjonsdetaljar