Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JP Politikk og regjering
JPV Politisk kontroll og fridom
Her: politisk propaganda
JPVC Statsborgarskap
JPVH Menneskerettar og borgarrettar
Her: ytrings-, informasjons- og religionsfrihet; landrettigheter etc. Sjå også: LNDC Jus: menneskerettar og borgarrettar
JPVR Politisk undertrykking og forfølging

versjonsdetaljar