Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JP Politikk og regjering
JPF Politiske ideologiar og rørsler
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFA Grøn ideologi / økopolitikk / økologisme
Her: grønn politisk tenkning, grønne organisasjoner og bevegelser, miljøaktivister. Sjå også: RNA Miljøvernideologi, RNB Miljøvernarar og miljøorganisasjonar
1.4
JPFB Anarkisme
JPFC Venstreekstremistiske politiske ideologiar og rørsler
Her: kommunisme, marxisme, trotskisme, maoisme, venstrepopulisme
1.4
JPFF Sosialisme og venstreorienterte ideologiar
Her: sosialdemokrati, sosialisme
1.4
JPFK Sentrumsorienterte ideologiar
Her: liberalisme, kommunitarisme, sentrumspolitikk
1.4
JPFM Konservatisme og høgreorienterte ideologiar
Her: konservative og kristendemokratiske ideologier
1.4
JPFN Nasjonalisme
Her: etnisk nasjonalisme, nasjonalistiske eller nativistiske bevegelser. Brukes med NH*-koder for historisk behandling av emnet, og med kvalifikatorer fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
JPFQ Høgreekstremistiske politiske ideologiar og rørsler
Her: fascisme og nyfascisme, nazisme og nynazisme, ultranasjonalisme, høyreekstremisme, nativisme, høyreradikale bevegelser og populisme
1.4
JPFR Religiøse og teokratiske ideologiar
Her: teokrati. Brukes for bøker om religion som grunnlag for en politisk ideologi, identitet eller handlinger. Brukes med QR*-koder for å angi bestemte religioner der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljar