Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JP Politikk og regjering
JPA Politisk forsking og teori
Sjå også: QDTS Sosial og politisk filosofi
JPB Samanliknande politikk
JPF Politiske ideologiar og rørsler
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPH Politiske strukturar og prosessar
JPL Politiske parti
Her: politiske partiers plattformer. Brukes for bøker om et eller flere politiske partier, eller om ulike politiske plattformer og programmer. Brukes med JPF*-koder for bøker om spesifikke politiske partier
1.4
JPN Urbefolkning: forvaltning og administrasjon
Her: Sametinget
1.3 1.4
JPP Offentleg administrasjon
Sjå også: KNV Offentlege tenester og offentleg sektor
JPQ Statleg / nasjonal / føderal myndigheit
JPR Regionalforvaltning
Her: myndigheter i et land som ikke er kommunale eller bybasert, de skal klassifiseres i JPT. Sjå også: JPT Kommuneforvaltning
1.3
JPS Internasjonale forhold
Her: internasjonal politikk, utenrikspolitikk
1.4
JPT Kommuneforvaltning
Brukes for byregioner (f. eks. Greater London, Bay Area), byområder og andre viktige underavdelinger som bydeler
1.2 1.3
JPV Politisk kontroll og fridom
Her: politisk propaganda
JPW Politisk aktivisme
JPZ Politisk korrupsjon
Her: korrupsjon i forvaltning, regjering og offentlig sektor, korrupsjon i rettsvesen og politi, bestikkelser og korrupsjon i dagliglivet etc. Sjå også: JKV* Kriminalitet og kriminologi og tilhøyrande underkategoriar
1.4

versjonsdetaljar