Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JN Pedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole. Sjå også:
1.4
JNU Undervisning i eit spesifikt fag
Tildel også kode for faget som det blir undervist ved å bruke YP*-koder der det er hensiktsmessig
JNUM Lærarrettleiingar og undervisningsmateriell
Her: interaktive læremidler, lærerveiledninger, tilleggslitteratur og -materiell etc. Tildel også YP*-kode for faget som det blir undervist, der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljar