Thema emnekategoriar 1.4

Tidlegare versjonar av Thema er fortsatt tilgjengeleg 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla gjennom Thema emnekategoriar eller søk etter eit spesifikt emne i hierarkiet.

Sjå søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Sjå også:
1.4
JN Pedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole. Sjå også:
1.4
JNT Undervisningsmetodar
Her: kontroll i klasserommet, klasseledelse, mentorskap, coaching, timeplanlegging, veiledning
1.4
JNTC Kompetanseutvikling
Her: kompetansebasert undervisning og opplæring. Brukes for bøker som tar for seg praktiske tilnærmingsmåter til å tilegne seg kompetanse og konkrete ferdigheter innen undervisning eller opplæring
1.2 1.4
JNTP Prosjektbasert læring 1.3
JNTR Leikbasert læring
Brukes for bøker som tar for seg teorier rundt det å bruke lek og aktivitet i undervisning
1.4
JNTS Lese-, skrive- og rekneopplæring
Brukes for bøker som tar for seg teorier rundt undervisning og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Sjå også: CJCR Språkopplæring: leseferdigheiter, CJCW Språkopplæring: skriveferdigheiter, JNF Undervisningsmetodikk og retningsliner for utdanning, YPCA2 Læremiddel: førstespråk/morsmål: lese og skriveferdigheiter
1.4

versjonsdetaljar